Inovace

Reflexe současných potřeb pacientů v oblasti lymfologie
Ve spolupráci s lymfologickou klinikou v Německu a Centrem preventivní medicíny v Praze společnost DEONA MEDI s.r.o. vyvinula nové varianty kompresivních bandáží na dolní končetiny DEONA SPEC (lipedém, lymfedém) a DEONA VENUS a speciálních kompresivních bandáží na horní část těla pro ženy po operacích prsu DEONA WOMAN. Nové produkty mnohem přesněji reflektují současné potřeby pacientů v oblasti lymfologie.
Kompresivní bandáže pro regeneraci a sport
Od roku 2012 pracuje společnost DEONA MEDI s.r.o. na vývoji nové řady kompresivních bandáží určených pro regeneraci. Ve spolupráci se sportovními kluby tvoří a testuje variantu nejvhodnější pro regeneraci lidského těla po fyzické námaze i celodenních aktivitách. V souvislosti s vývojem testuje nové materiály a technologický postup výroby. Parnerem v této oblasti jsou společnosti DEONA MEDI s.r.o. renomované zahraniční společnosti specializující se na výrobu moderních materiálů se zaměřením na elastičnost, prodyšnost, vodě odolnost, ochranu před UV, extrémní lehkost a přilnavost.
Optoelektronický skener
Od roku 2005 pracuje společnost DEONA MEDI s.r.o. na výzkumu a vývoji v oblasti moderního optoelektronického zařízení. Přístroj skenuje lidské tělo a s přesností na 0-3 mm graficky znázorňuje a zobrazuje lidské tělo. Získané informace jsou archivovány a v časovém horizontu sledovány a vyhodnocovány změny. Uplatnění tohoto přístroje je plánováno v oblasti zdravotnictví stejně tak jako v oblasti jiných oblastí lidského života. Přesné bezdotykové měření napomáhá konstrukci ortopedických i jiných léčebných zdravotních pomůcek, pomocí sledování změn v naměřených hodnotách umožňuje hodnotit úspěšnost navržených léčebných postupů. V kombinaci s kompresivními pomůckami umožňuje vyhodnotit úspěšnost jejich používání.